潇湘二十韵原文翻译赏析_出自齐己的作品 - 德宏州古诗教育网

潇湘二十韵

作者:齐己 朝代:唐代
潇湘二十韵原文
二水远难论,从离向坎奔。冷穿千嶂脉,清过几州门。
阔去都凝白,傍来尽带浑。经游闻舜禹,表里见乾坤。
浦静鱼闲钓,湾凉雁自屯。月来分夜底,云度见秋痕。
暮气藏邻寺,寒涛聒近村。离骚传永恨,鼓瑟奏遗魂。
雾拥鱼龙窟,槎欹岛屿根。秋风帆上下,落日树沈昏。
柳少沙洲缺,苔多古岸存。禽巢依橘柚,獭径入兰荪。
色自江南绝,名闻海内尊。吴头雄莫遏,汉口壮堪吞。
寥泬晴方映,冯夷信忽翻。渡遥峰翠叠,汀小荻花繁。
势接湖烟涨,声和瘴雨喷。急摇吟客舫,狂溅野人樽。
疏凿谁穷本,澄鲜自有源。对兹伤九曲,含浊出昆仑。
潇湘二十韵拼音解读
èr shuǐ yuǎn nán lùn ,cóng lí xiàng kǎn bēn 。lěng chuān qiān zhàng mò ,qīng guò jǐ zhōu mén 。
kuò qù dōu níng bái ,bàng lái jìn dài hún 。jīng yóu wén shùn yǔ ,biǎo lǐ jiàn qián kūn 。
pǔ jìng yú xián diào ,wān liáng yàn zì tún 。yuè lái fèn yè dǐ ,yún dù jiàn qiū hén 。
mù qì cáng lín sì ,hán tāo guō jìn cūn 。lí sāo chuán yǒng hèn ,gǔ sè zòu yí hún 。
wù yōng yú lóng kū ,chá yī dǎo yǔ gēn 。qiū fēng fān shàng xià ,luò rì shù shěn hūn 。
liǔ shǎo shā zhōu quē ,tái duō gǔ àn cún 。qín cháo yī jú yòu ,tǎ jìng rù lán sūn 。
sè zì jiāng nán jué ,míng wén hǎi nèi zūn 。wú tóu xióng mò è ,hàn kǒu zhuàng kān tūn 。
liáo jué qíng fāng yìng ,féng yí xìn hū fān 。dù yáo fēng cuì dié ,tīng xiǎo dí huā fán 。
shì jiē hú yān zhǎng ,shēng hé zhàng yǔ pēn 。jí yáo yín kè fǎng ,kuáng jiàn yě rén zūn 。
shū záo shuí qióng běn ,chéng xiān zì yǒu yuán 。duì zī shāng jiǔ qǔ ,hán zhuó chū kūn lún 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

齐己 齐己 齐己,僧人,益阳人。晚唐著名诗人。存诗十卷。…详情

潇湘二十韵原文,潇湘二十韵翻译,潇湘二十韵赏析,潇湘二十韵阅读答案,出自齐己的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.dhzjy.com/shi/44335.html

诗词类别

齐己的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语